March 27, 2010

"Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, sebab seluruh perkaranya adalah kebaikan. Hal itu hanya di alami oleh orang mukmin. Jikalau mendapat kebaikan, dia bersyukur dan itu terbaik baginya. jikalau tertimpa musibah, dia bersabar, dan itu terbaik baginya." (HR. Muslim)

No comments:

Post a Comment

gelembung-gelembung sabun!